REGULAMIN

Pasłęckie Czwartki Lekkoatletyczne

Pasłęk, 11.10.2018r.

 

REGULAMIN

Uczniowski Klub Sportowy „Gimpas" oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku zapraszają uczniów szkół podstawowych klas III-VI do udziału w zawodach z cyklu „Pasłęckie czwartki lekkoatletyczne", które odbędą się na obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku przy ul. 3 Maja 21.

Udział w zawodach

Uczniowie klas III-VI szkół podstawowych za zgodą rodziców. (druk zgody do pobrania)

Konkurencje będą rozgrywane oddzielnie dla chłopców i dziewcząt w kategoriach wiekowych

- Klasy III-IV (rocznik 2008 i młodsi)

- Klasy V (rocznik 2007)

- Klasy VI (rocznik 2006)

Program minutowy
Konkurencje do wyboru dla wszystkich uczestników: 60 m., 600 m., skok w dal, rzut piłką palantową.

Każdy uczestnik może startować w dowolnej ilości konkurencji.

12:45                     Zapisy uczestników, rozgrzewka

13:10                     60m chłopców, piłka palantowa dziewcząt

13:30                     60m dziewcząt, piłka palantowa chłopców

14:00                     skok w dal chłopców i dziewcząt

14:30                     600m chłopców

14:40                     600m dziewcząt


Nagrody
Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.

Puchary za najlepsze wyniki ze wszystkich czterech konkurencji w każdym roczniku oddzielnie wśród dziewcząt i chłopców.

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zawody realizowane są przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Pasłęku.